Biblioteka Vancouver

Klasyczna biblioteka z elementami z naturalnego forniru. Realizacja Warszawa, 2017.