Przykład zabudowy podokiennej w rezydencji pod Warszawą

Przykład zabudowy podokiennej w rezydencji pod Warszawą.